News

This is my new book

Trösta mig humlemor är boken om allt imperfekt och ofullständigt i livet. En poetisk berättelse i bild och text om berget som stänger inne. Om det allra grövsta barbariska våld mot kvinnan. Om stigen som leder förbi. I allt detta måste jag utropa Trösta mig humlemor, för jag behöver tröst och skönhet för att leva. […]

Read more "This is my new book"

Fotoboken och jaget – föreläsning Hasselblad center den 21 mars

Under tre kvällar kommer fotoboken att belysas utifrån de teman som utställningen rymmer: bilden, samhället och jaget. Hur har fotografer använt boken som ett medel för att gestalta sina egna erfarenheter? Vad kan man säga om den fotografroll som kommer till uttryck i flera av dessa arbeten, bland annat sett ur ett genusperspektiv? Hur förhandlas […]

Read more "Fotoboken och jaget – föreläsning Hasselblad center den 21 mars"

Utställningen Publicerat på Hasselblad center i Göteborg den 24 februari – 6 maj

Publicerat är den första utställningen och boken som belyser fotoboken i Sverige. Projektet spänner från de första exemplen med inklistrade fotografier från 1860-talet, via de olika strömningar som präglade fotoboken under 1900-talet, fram till dagens omfattande och rika utgivning. Utställningen innehåller 200 titlar och urvalet är gjort utifrån tre teman: Samhället, Jaget och Bilden. Mer information om Publicerat

Read more "Utställningen Publicerat på Hasselblad center i Göteborg den 24 februari – 6 maj"