Utställningen Publicerat på Hasselblad center i Göteborg den 24 februari – 6 maj

Publicerat är den första utställningen och boken som belyser fotoboken i Sverige. Projektet spänner från de första exemplen med inklistrade fotografier från 1860-talet, via de olika strömningar som präglade fotoboken under 1900-talet, fram till dagens omfattande och rika utgivning. Utställningen innehåller 200 titlar och urvalet är gjort utifrån tre teman: Samhället, Jaget och Bilden. Mer information om Publicerat

Read more "Utställningen Publicerat på Hasselblad center i Göteborg den 24 februari – 6 maj"