Ett konstnärlig samarbete mellan Agneta Ekman och Johannes Fend.
Bilder: akvarell och story Agneta Ekman, Hamburgsund Sverige
Musik, komposition: Johannes Fend. Bor i Rotterdam är från Österrike

Verket Nattseglaren är ett bildspel med drygt 100 akvareller, korta poetiska texter och ny
musik komponerad särskilt för det här projektet.
Berättelsen om Nattseglaren beskriver den skräck, ilska, ångest, och vånda vi alla kan
känna om natten inför klimathoten och maktbalansen på planeten. Bildspelet föreslår en inre omställning för yttre hållbarhet, en väg ut ur handlingsförlamningen. Verket riktar sig till alla som legat sömnlösa om natten och oroats inför miljöhoten och maktlösheten.

Eng
The story of the night sailor describes the fear, anger, anxiety, and agony we can all feel at
night in the face of climate threats and the balance of power on the planet. The slide show
suggests an inner adjustment for outer sustainability, a way out of the paralysis of action. An artwork for everyone who has been sleepless at night and worried about environmental
threats and powerlessness.