Under tre kvällar kommer fotoboken att belysas utifrån de teman som utställningen rymmer: bilden, samhället och jaget.

Hur har fotografer använt boken som ett medel för att gestalta sina egna erfarenheter? Vad kan man säga om den fotografroll som kommer till uttryck i flera av dessa arbeten, bland annat sett ur ett genusperspektiv? Hur förhandlas och gestaltas relationen mellan det personliga och politiska i böckerna? På vilka sätt skildrar och iscensätter böckerna identiteter och samhörigheten mellan människor?

Medverkande:
Agneta Ekman, konstnär
David Magnusson, konstnär
Per Magnus Johansson, psykolog

Moderator: Niclas Östlind

Tid: 21 mars, 18:30-20:00
Plats: Hasselblad Center
Arrangerat med Hasselblad Centers Vänner.

Mer information om utställningen Publicerat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s