Nattseglaren

Ett konstnärlig samarbete mellan Agneta Ekman och Johannes Fend.Bilder: akvarell och story Agneta Ekman, Hamburgsund SverigeMusik, komposition: Johannes Fend. Bor i Rotterdam är från Österrike Verket Nattseglaren är ett bildspel med drygt 100 akvareller, korta poetiska texter och nymusik komponerad särskilt för det här projektet.Berättelsen om Nattseglaren beskriver den skräck, ilska, ångest, och vånda vi […]

Read more "Nattseglaren"

Fotoboken och jaget – föreläsning Hasselblad center den 21 mars

Under tre kvällar kommer fotoboken att belysas utifrån de teman som utställningen rymmer: bilden, samhället och jaget. Hur har fotografer använt boken som ett medel för att gestalta sina egna erfarenheter? Vad kan man säga om den fotografroll som kommer till uttryck i flera av dessa arbeten, bland annat sett ur ett genusperspektiv? Hur förhandlas […]

Read more "Fotoboken och jaget – föreläsning Hasselblad center den 21 mars"