Den amfibiska skriften: Du förstår inte

Vad är det?
Kväkandet
i botten
av världen

———————————

Jag hittade dig, slåtterblomma
på en förödd plats

När jag gick vidare
för att lära känna dig
visade det sig

att du innehöll
både han och hon

som böjde sig mot varandra

och befruktade sig

———————————

kan både gå och låta helig
I kyrkan Talar han med heliga rösten

 

av Agneta Ekman och Jonas Gren
del av Trösta mig, Humlemor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s