Nattseglaren

Ett konstnärlig samarbete mellan Agneta Ekman och Johannes Fend.Bilder: akvarell och story Agneta Ekman, Hamburgsund SverigeMusik, komposition: Johannes Fend. Bor i Rotterdam är från Österrike Verket Nattseglaren är ett bildspel med drygt 100 akvareller, korta poetiska texter och nymusik komponerad särskilt för det här projektet.Berättelsen om Nattseglaren beskriver den skräck, ilska, ångest, och vånda vi […]

Read more "Nattseglaren"

This is my new book

Trösta mig humlemor är boken om allt imperfekt och ofullständigt i livet. En poetisk berättelse i bild och text om berget som stänger inne. Om det allra grövsta barbariska våld mot kvinnan. Om stigen som leder förbi. I allt detta måste jag utropa Trösta mig humlemor, för jag behöver tröst och skönhet för att leva. […]

Read more "This is my new book"

Fotoboken och jaget – föreläsning Hasselblad center den 21 mars

Under tre kvällar kommer fotoboken att belysas utifrån de teman som utställningen rymmer: bilden, samhället och jaget. Hur har fotografer använt boken som ett medel för att gestalta sina egna erfarenheter? Vad kan man säga om den fotografroll som kommer till uttryck i flera av dessa arbeten, bland annat sett ur ett genusperspektiv? Hur förhandlas […]

Read more "Fotoboken och jaget – föreläsning Hasselblad center den 21 mars"

Utställningen Publicerat på Hasselblad center i Göteborg den 24 februari – 6 maj

Publicerat är den första utställningen och boken som belyser fotoboken i Sverige. Projektet spänner från de första exemplen med inklistrade fotografier från 1860-talet, via de olika strömningar som präglade fotoboken under 1900-talet, fram till dagens omfattande och rika utgivning. Utställningen innehåller 200 titlar och urvalet är gjort utifrån tre teman: Samhället, Jaget och Bilden. Mer information om Publicerat

Read more "Utställningen Publicerat på Hasselblad center i Göteborg den 24 februari – 6 maj"